Gårdvaren, våra grannar i söder
http://www.gardvaren.com/

Samfälligheten Stoet, våra grannar i norr
http://kvstoet.se/

Grannsamverkan
http://www.samverkanmotbrott.se/

Felanmälan för gator och gatbelysning, Örebro Kommun
http://www.orebro.se/382.html