Grannsamverkan

Vi beslutade vid årsmötet för 2010 att gå med i grannsamverkan.

Pär Dudal är vårt områdes kontaktperson och samordnare.
Vi har ytterligare en utsedd kontakt/samordnare per gata som genomgått en utbildning.

För mer information, se http://www.samverkanmotbrott.se